Keşiş Evi : Taş oymadan yapılmış olup Alaaddin kışla semtindeki cirim boğazı civarındadır.
 
Eski Roma Mabedi : Şimdiki yerinde Hamitoğulları' ndan kalma taş medrese vardır.
 
Sultan Alaaddin Camii : Enkazından büyük bir eser olduğu anlaşılmaktadır. Alaaddin Keykubat zamanında veya sonrasında ona izafeten yaptırıldığı sanılmaktadır. (Alaaddin Kışla semtindedir.)
 
İmarethane : Hamitoğullarının-Hamit-Abatlıların yaptırmış olduğu taş medresenin bulunduğu yerde büyük bir imarethane mevcutmuş. Bu enkaz üzerinde sonradan Hamitoğulları şimdiki taş medreseyi inşaa etmişlerdir.
 
Su Tüneli : Alaaddin Kışla semtinin sulanmasında büyük fayda sağlamış olan bu eser kışla semtinin batısında bir yer altı tüneli iken, şu anda Korkuteli Barajı altında kalmıştır.
 
Porsuyu Kalıntıları : Korkuteli Sülekler mahallesindeki por (kireçli) suyunun o zamanlardan getirilmiş olduğu toprak altından çıkan su künklerinden anlaşılmaktadır.
 
Hamamlar : Kışla semtinde 3 adet hamam kalıntısı ile kızılkahveler civarında kullanılmaz durumad bir hamam mevcuttur. Hamam 1990 yılında restore edilmiştir.
 
Türbeler : Rivayete göre Selçuklular bu havaleyi fethedelerken beş büyük zat şehit düşmüştür. Bunlar Yarandede (Atatürk Orman Parkı arkası), Kurtbaba (İmrahor Mahallesi karşısı), Alifahrettini Kebir (Büyükköy), Alifahrettini Sağir (Küçükköy), Kureyş Baba (Gümüşlü Mahallesi) isimli zatlardır. Adı geçen semtlerde türbelerin olduğu sanılmaktadır.